Werkgroep

Coördinator: Anno Waterlander (Buurtsportcoach gemeente Zutphen)

                                  AV Hanzesport:                                      Ron Kwakkelaar

                                         Zvv AZC:                                                    André Putker

                                           Scouting Karel Doorman:                Edwin Sprengers

Stichting Perspectief:                        Yvonne Hendriks

 


Personall Fit:                                       Lars Timmer en Roelof van de Belt

 

         Wijkteam Noordveen:                       Frans Manders

  

Gemeente Zutphen:                          Kees Meijer (wijkregisseur)

 

De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het opstellen van de plannen, het overleg met leveranciers, partners, gemeente en andere partijen.
Ze dragen zorg voor de aanleg van het Vitaal Hanzepark en organiseren activiteiten.