Sponsoring

Om het Vitaal Hanzepark te realiseren, om het te onderhouden, om het in de toekomst uit te breiden en om activiteiten te organiseren die de bewoners van de wijk Noordveen in beweging kunnen brengen en te houden, kost geld. Veel geld.
Met een subsidie van de provincie Gelderland en (financiële) bijdrages van de deelnemende verenigingen kunnen we een mooie start maken van het Vitaal Hanzepark.
Om echter ook de volgende fases te kunnen voltooien en het Vitaal Hanzepark tot een volledig sport en beweegpark voor de wijk Noordveen èn een voorbeeld voor eventuele andere vitale sportparken in Zutphen te maken zijn wij op zoek naar sponsoren.
Wij zijn op zoek naar bedrijven, particulieren, instellingen, fondsen en/of goede doelen die het Vitaal Hanzepark een warm hart toedragen en inzien dat het steeds noodzakelijker wordt dat er (openlucht) sport plekken worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen uit de samenleving.

Bent u bereid om het Vitaal Hanzepark te helpen om deze ambitie waar te maken neem dan contact op met de coördinator van het Vitaal Hanzepark, dhr. A. Waterlander.
Steun kan bestaan uit een financiële bijdrage maar ook uit een bijdrage in materialen , kennis of andere hulp.